[AZW] å Siła niższa | by ✓ Marta Kisiel #2020


 • Title: Siła niższa
 • Author: Marta Kisiel
 • ISBN: 9788328027794
 • Page: 386
 • Format: Paperback

 • Siła niższa By Marta Kisiel Szanuj anio a swego, bo mo esz dosta gorszego Kontynuacja kultowego Do ywocia Wym czony codzienn rutyn , za to oswojony z niecodziennymi zjawiskami Konrad Roma czuk odkrywa, e nie jest jedynym posiadaczem anio a str a, a dwie takie istoty pod jednym dachem to dopiero pocz tek k opot w.
  Marta Kisiel
  Przez wi kszo czasu udaje, e robi co konstruktywnego, czyli niewiele z niej po ytku.Przebrzyd a polonistka, beznadziejnie zakochana w romantyzmie i tw rczo ci Juliusza S owackiego, kt ry wielkim poet by Zwierz odludne, wyst puje przede wszystkim w rodowisku domowym, rzadko wy aniaj c si na wiat o dzienne.Zadebiutowa a opowiadaniem Rozmowa dyskwalifikacyjna Fahrenheit nr 53 2006 By mo e uwierzy aby w zjawiska nadprzyrodzone, gdyby si o jakie potkn a, co wcale nie zmienia faktu, e fantastyk czyta nami tnie, a nawet i pisuje adnym tematem nie wzgardzi, pocz wszy od anio w w bamboszach Do ywocie, antologia Kochali si , e strach, Fabryka S w 2007 , przez trupy Prze ycie Stanis awa Kozika, Science Fiction, Fantasy i Horror nr 44 2009 a po nawiedzone zamtuzy Nawiedziny, antologia Nawiedziny, Fabryka S w 2009 i insze paskudztwa.Ot, elazna konsekwencja

  Siła niższa By Marta Kisiel

  Commentaires:

  Aleksandra Janusz
  Zew Zajdla 2017 Kontynuacja Do ywocia trafi a do mnie w ca kowicie odpowiednim momencie, to znaczy okaza o si , e znik y mi wszystkie weekendy czerwca i nast pi samozap on.Jak ja dobrze rozumiem biednego Konrada w jego najbardziej zrozpaczonej wersji.No dobra, nie jest a tak le nie mam na g owie jeszcze cudzego anio a Dupkiela oraz agentki w ci y Jak bardzo nie mamy le, um wmy si , Konrad ma wi kszy pieprznik na g owie.Mam wra enie, e powie jest znacznie dojrzalsza, ni poprzednia Je li ju por wn [...]

  Lobo
  Do ywocie podoba o mi si bardzo, a Nomen omen zachwyci Do tego moja w asna prywatna narzeczona jest hiperfank Do ywocia , co objawia si tym, e niezmordowanie powtarza, e Licho nie pi, Licho kicha i wzdycha t sknie za Krakersem, zw aszcza, kiedy to jej kolej kroi cebul albo zmywa Mieszkanie z hiperfank sprowadza si do niecierpliwego odkre lania dni dziel cych nas od premiery Potem nast puje premiera i podkradanie sobie nawzajem domowego egzemplarza, eby czyta na wy cigi, kt ra pierwsza sko czy wy [...]

  Anna
  Jak zwykle, ksi ka Marty Kisiel jest niczym ciep y, puchaty koc w jesienn , deszczow noc poprawia humor i zadowala lepiej ni kubek gor cej herbaty i tabliczka ulubionej czekolady razem wzi te.Co prawda w kontynuacji Do ywocia bohaterom ex Lichotki przez wi kszo czasu dzieje si niedobrze, przez co czytelnik mo e odczuwa pewien dyskomfort zw aszcza je li do tej pory przyzwyczajony by g wnie do miechu, nieboskiej komedii omy ek i scen dantejskich ale ostatecznie autorka z wpraw zawi zuje wszystkie [...]

  kaśko.
  ACHTUNG Czytanie w miejscach publicznych grozi niekontrolowanymi wybuchami miechu w najmniej oczekiwanych momentach

  Izabella (pagesfullofstars)
  Cho w trakcie czytania mia am wra enie, e czego mi w Sile ni szej brakowa o por wnuj c do Do ywocia , to mimo to wietnie by o wr ci do tego wiata Pe nego dzierganych bamboszk w, gro nych futrzak w, kichaj cych i gotuj cych krupnik anio w oraz masy specyficznego humoru Polecam wszystkim, kt rzy maj ju za sob Do ywocie a je li nie, to na co jeszcze czekacie D.

  Kajka
  Zastanawia am si nad ocen , bo mniej wi cej przez po ow ksi ki Roma czuk doprowadza mnie do sza u, apopleksji i w cieklizny w jednym, ale w ko cu skapitulowa am, podliczywszy, ile razy rykn am miechem nad ksi k I chcia oby si jeszcze, alleluja

  Miłośniczka Książek
  Warto by o czeka na t ksi k , oj warto Dmagicznyswiatksiazki sila n

  Kasia
  Marta Kisiel To jest ca y komentarz Kocham i czekam na wi cej.

  Marta Dulce Și Gavina
  Si a ni sza ku memu lekkiemu zaskoczeniu zostawi a mi du o wi kszy u miech na pysku ni Do ywocie kt re to z kolei po licznych peanach znajomych nieco mnie rozczarowa o Humor i aluzje literackie niby podobne, ale tym razem nabra y kszta tniejszych kszta t w fabularnych Postacie nadal niezbyt mnie ujmuj same w sobie, ale ich wsp lny wiat i ich interakcje ju tak Nie do ko ca na razie rozumiem, dlaczego tak jest, ale jako zbiorowo postacie z Si y ni szej budz we mnie sympati , a pojedynczo wcale ocz [...]

  Strona po stronie
  poni ej po polsku I strongly believe that there aren t many things Polish than some Polish fantasy books Featured pure craziness and lots and lots of black humour Examples haunted hipster writers with demonic looks addicted to shopping at chain stores , gender less, naive angels who love cleaning and are allergic to feathers, monster chefs, singing vikings with a sweet tooth, cosplaying as the girl from Tangled , evil pink bunnies, dragons turning into little fire breathing puppies, magical tax [...]

  Dabarai
  Ok, wysoka ocena jest cz ciowo dlatego, e Licho, alleluja I dlatego, e przy fragmencie z nie Szcz snym bulgota am z rado ci No dobrze, Lichotka to nie jest, ale Lichotka ma tylko 5 gwiazdek, bo tylko tyle mo na.

  Anna Hrycyszyn
  wietny ci g dalszy, Konrad nadal si uczy, Carmilla daje si lepiej pozna , Licho jest przecudowne Humor Tura czasem przyprawia mnie o fejspalma nie irytowa zaznaczam, bo to wa na r nica a Tsadskiel i jego ego o zgrzyt z b w wietna posta Jasne, e t skni za Lichotk , a nowe domostwo nie ma jej uroku, cho ma Wermacht na strychu i Wermacht bardzo daje rad , ale nowe sprawy wymagaj nowego otoczenia i tyle Bardzo, bardzo lubi.I ani troch si nie pogniewam, je li pojawi si cz nast pna.

  Kasia (Kącik z książką)
  Marta Kisiel jest w formie i oby pozostawa a w niej jeszcze d ugie lata, racz c nas takimi mini cudami jak najcz ciej Zar wno Do ywocie, jak i Si a ni sza to doskona a recepta na popraw humoru i troch s o ca w pochmurny dzie Ca a opinia kacikzksiazka 2017 11 s

  Ola
  Po lekturze Do ywocia i ca kowitym zakochaniu si w Lichu, Konradzie i Krakersie, po prostu musia am przeczyta Si ni sz Nie prze y abym chyba, gdybym odpu ci a sobie t ksi k W efekcie po raz kolejny wpad am po uszy i uleg am tej magii, kt r A torka potrafi a stworzy w obu powie ciach.W Sile ni szej powracamy do nowego domu Konrada Roma czuka i jego do ywotnik w po tragicznych wydarzeniach z ko ca Do ywocia Na nowej posesji ju mieszka jeden domownik Turu, czyli Grzegorza Brz szczyk, kt ry ch tnie [...]

  Dominika
  Powr t Konrada Roma czuka, Licha i reszty zgrai by absolutn przyjemno ci A, e dodatkowo A torka uraczy a nas nowymi bohaterami, to ju naprawd brak s w Cho niekt rych nie spos b polubi , tak, dok adnie Przynajmniej na pocz tku C , Do ywocia nie mo na ju przebi By o tak urocze i rozbrajaj ce, tak smutne momentami i tak zabawne, e czytanie w tramwaju lub autobusie grozi o wezwaniem psychiatry przez wsp pasa er w Ale Si a ni sza dzielnie goni starsz siostr i depcze jej po pi tach Te jest zabawnie, c [...]

  Marius
  Sila nizsza czyli Dozywocie 2 to udana kontynuacja pierwszego tomu Czyta sie przyjemnie, lekko i troche refleksyjnie Z kazdym z bohaterow mozna sie latwo identyfikowac i kazdy prezentuje cos niepowtarzalnego, jakas strone nas samych Sila nizsza jest niczym wyprawa pana Attenborough w swiat aniolow, krolikow i mnostwa innych, nie ortodoksyjnych istot nadprzyrodzonych Polecam, zwlaszcza do czytania na glosy, przed snem

  Agnieszka
  Szykujcie ciasteczka, herbatk i bamboszki Powracaj bohaterowie znani i lubiani, nadchodz nowi Motywem przewodnim zn w jest szerokopoj ta rodzinno , tylko e bardziej W tej cz ci wszystko jest bardziej I tak co mi si zdaje mo e doczekamy si kolejnych byle szybko, doprawdy, alleluja Kto zauwa y rednik O co chodzi ze rednikiem Przeczytacie zrozumiecie.

  Marta
  Kupi om Przeczyta om P aka om i mia om si g ownie mia om si Jestem zachwycone.A tak serio, nie w mowie Licha Marta Kisiel stworzy a kolejn niesamowicie zabawn , absolutnie abstrakcyjn i kompletnie zwariowan kontynuacj , kt ra w niczym nie ust puje cz ci pierwszej Lubi to, alleluja.

  Kasiek
  kasiek mysli 2017

  Jan Oko
  Ta ksi ka jest zaiste genialna Oderwa si nie spos b, mieszy, wzrusza Istne arcydzie o B d wraca nie jeden raz tak jak wracam do Do ywocia

  Daga
  Jakie to jednak jest urocze

  Coma
  Za sympati do bohater w

  • [AZW] å Siła niższa | by ✓ Marta Kisiel
   386 Marta Kisiel
  • thumbnail Title: [AZW] å Siła niższa | by ✓ Marta Kisiel
   Posted by:Marta Kisiel
   Published :2020-04-14T02:21:51+00:00