[EPUB] Í Free Read ✓ Bekir : by Işıl'ca Işıl Parlakyıldız â #2020


 • Title: Bekir
 • Author: Işıl'ca Işıl Parlakyıldız
 • ISBN: 6059144223
 • Page: 147
 • Format: None

 • Bekir By Işıl'ca Işıl Parlakyıldız Ya am, Umut zerine Kurulan Camdan Bir D nya A k Bekir in kaderine yaz lm bir vuslatt ve sava madan bu a ka ula amayacakt Y llar boyu sadakatle sava acak, ruhunun karanl n a k yla ayd nlatacakt Her eye ra men sab rd a k Ne ge mi i ne gelece i ne umutlar y n verecekti hayat na Dua olacak bir c mle girecekti ailem diyece i insanlarla birlikte karaYa am, Umut zerine Kurulan Camdan Bir D nya A k Bekir in kaderine yaz lm bir vuslatt ve sava madan bu a ka ula amayacakt Y llar boyu sadakatle sava acak, ruhunun karanl n a k yla ayd nlatacakt Her eye ra men sab rd a k Ne ge mi i ne gelece i ne umutlar y n verecekti hayat na Dua olacak bir c mle girecekti ailem diyece i insanlarla birlikte karanl k km ks z ruhuna yiyim yiyiz Biz hep iyi oluruz Y llarca i ini kemiren kimsesizli e, ailem diyece i, u runa can n verece i insanlarda buldu u sevgi cevap verecekti Kan olmak de ildi mesele Mesele can olmakt
  Işıl'ca Işıl Parlakyıldız
  Işıl'ca Işıl Parlakyıldız Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Bekir book, this is one of the most wanted Işıl'ca Işıl Parlakyıldız author readers around the world.

  Bekir By Işıl'ca Işıl Parlakyıldız

  Commentaires:

  Çisem
  karamelasepetiii Yorum Duygu ve Ali m kitaplar n okumayanlar i in spoiler i erir Biricik ruh ikizim a la ile yapt m z buddy read etkinliklerinin ilk kitab olarak Bekir i se tik kimiz de I l han m n kalemini seviyoruz dedik o zaman neden olmas n D Kendisinin yorumunu da ekonomistasik adresinde bulabilirsiniz.Bir T rk Masal serisini sevdi imi daha nce defalarca s yledim zaten Hatta Duygu nun yorumunu da yapm t m blogu ilk a t m zamanlar Duygu dan sonraki kitap olan Ali m beni biraz hayal k r kl na [...]

  İnci Puyan
  illekitap 2016 A k sen yaz ben yazay m istersen bir m r birlikte yazal m Duygu, Ali m derken imdi art k Bekir deme zaman yd o sessiz i inde a k ya ayan suskun a r abimiz babam z can m z kan m z Bekir i tan ma zaman yd bu art k Tan d k da ne tan d k be I l ca di er deyi le bizim ilk olarak tan d m z ismiyle I k Parlaky ld z n Bir T rk Masal serisinin 3 kitab Bekir kar m zdayd T yap tan beri elimde olan kitab anca okudum Neden mi nk ne o bitsin ne ben bitireyim istedim Onu okunacaklar aras nda g r [...]

  İlknurSahin
  Senenin ilk kitab n bitiri im hay rl u urlu olsun

  Buse
  Serinin en iyi kitab yd Bekir in a z ndan bir eyler dinlemenin bu kadar keyifli olaca n d nmezdim kendisi art k favori karakterim merhameti, sevgisi, sad k olu u, her eyiyle m kemmel bir insand Askerliklerini dinlemek ok g zeldi.

  Çağla Akdil
  Serinin en be endi im kitab oldu kendisi bay ld m

  Pınar
  duygu ali ve sonunda bekir bildi imiz di er kitaplarda okudu umuz olaylar bir de bekir g z nden anlat lm Selma ya olan a k ,kimsesizli i dostlu u bir b t nl bir de Bekir a z ndan okumu olduk Baz yerlerde s k lm olsam da art k bitse de kurtulsam demi olsam da okumak zevkliydi Umar m gelecek deki eserleri daha farkl anlat m diliyle olur.

  Ebrar Güçsüz
  imdi y l sonuna kadar Sedat i in sabretmek zorunday m

  MyReaL
  Duygu ve Alim i de okudum, sevdim de Ama Bekir Bence serinin en m kemmel olan

  Gitaristkiz
  ok g zel bir kitapt O kadar g zel ki tarifi imkans z Yorumu yak nda gelecek Ama unu s ylemeliyim yazar m z giderek ok daha vurucu ekilde yazmaya ba lam kocaman sar las m var u an ona

  Esra Nazenin
  B TT

  ♡PıNaR DeğiRmeNci ♡
  I l parlaky ld z bekirKitap i in ne diyeyim ki bilemedimBe endim mi yoksa be enmedim mi anlamad m 400 sayfa yahu bir eylerin olmas n beklemekten yoruldum Fakat birinci kitapta anlamad m o u eyin cevab n burada ald m zelikle duygunun ya ad klar eyleriFakat bekir ile Selma bana g re ok az i lenmi kitapta istedi im umdu um kadar bulamad m kitab duygu imdiye kadar en iyisi kald kitaplar i inde kald sedat

  Öykü
  Asl nda serinin karakterleri aras nda en ok Bekir i merak ediyordum.O y zden bu kitab okumak i in seriye biraz ara verdim nk ayn olaylar tekrar tekrar okumak istemedim.Kitap genel olarak g zeldi ama u Selma y isteme olaylar ok uzat lm geldi bana.Onun haricinde Bekir i en ba ndan tan mak,t m duygular n ya amak muazzamd.

  Nilay Aslan
  Bir ncekine g re daha az ilk kitab n tekrar k s mlar vard Seriyi alm bulundu um i in okuyorum 1 tane kald

  Kimliksizin günlüğü
  Bu kad n seviyorum yaaNe g zel yaz yor,ne g zel anlat yor,karakterleri tan yorum sanki.Tan makla kalmay p onlar ne hissediyorsa hissedip,onlara g n lden ba lan yorum SEDAT,DUYGU, AL M imdide BEK R Edward ve Jamie i de var tabii st ne ba ka ne s yleyebilirim ki isimleri bile yeter, okuyanlar bilir BEK R.Kim mi Daha k k bir ocukken fele in emberinden ge mi , ya am n ona getirdi i k t l klerin i inde kaybolmu , kendini yaln z ve kimsesiz hisseden, z nde iyi ama ge mi i karanl k, ruhu ks z ve yetim [...]

  Satıgül Yüksek
  Serinin bu son kitab nda,bir di er devemiz Bekir in hayat na konuk oluyoruz,Sedat la tan madan nceki hayat n , ks zl n ,teyze k z Selma ile tan mas n ona olan a k n ,eline silah verip onu yer alt n n karanl k t nellerine eken akrabalar n ve daha bir ok bilinmeyeni reniyoruzBekir,cesaretiyle,zekas yla, karakteriyle bulundu u ortamda dosttan ok d mana sahip olan biri,d man bile olsa kimseye ihanet edip s rt ndan vurmuyor, Bekir in Sedat la ilk tan mas askerli ini yapt y llarda oluyor zaten kitab n [...]

  Gezenti
  Ali m ile ya ad m beklenti tatminsizli inden korkuma Bekir i elime ald mda 8 g n boyunca bir t rl cesaret edip ba lamad m Bir yan m okumak i in yan p tutu urken di er yan m bahaneler retip geciktiriyordu Duygu ile her karakteri ayr ayr sevdi imden ve Ali m ile Ali ye sinir oldu umdan ya o ok sevdi im Bekir de g z mden d erse diye Bekir i okumaktan da korktum Ehhh sekiz g n n sonunda merak korkuyu yendi ve ben iki solukta okudum bitirdim Bekir i Yeri geldi g zya lar m , yeri geldi kahkahalar m du [...]

  Sedaca
  Bir T rk Masal serisinin 3tab da zevkle okundu ve bitti A k as Alim i ok be enmemi tim, Bekir den yana da ekincelerim vard ama yazar Duygu da ki performans na d n yapm ve harika bir kitap karm Tebrikler Selma n n a r ya ka an tiripleri beni deli etti, baz yerlerde kahkaham tutamad m , sonunda ise harika bir keyif b rakt bende Ak c ve rahat okunuyor, uzun s redir bu kadar h zl okudu um bir kitap olmam t Kalemine sa l k I lca

  wormwoodpelin
  Bekir bu serinin en iyisiydi diyebilirim Askerlik yapt zamanlar anlatan sahnelerde ok g ld m ama sonlara do ru yani Duygu nun hayatlar na giri inden sonra h k ra h k ra a lad m Sedat n hikayesine kadar Bekir benim favorim

  Aslıhan Sedef
  Hani baz ark lar vard r hissedilerek s ylenir ve kalbinize dokunur i te bu kitap tam da yleydi Hissederek, ya anarak yaz lm kalbime dokundu , ok g zeldi , ve Bekir sen nas l g zel bir adams n ya

  Mati
  Yazar n kalemiyle do rudan Bekir bence ya sab r ile tan t m Anlat m ok g zel ve ak c Yeralt d nyas ndan karakterler ve yazar karakterlerin i ini doldurmakta ok ba ar l.

  TSena_gl
  Evet kitab daha biraz nce bitirdim Asl nda ok daha nceden bitirmi olmam gerekiyordu ama hep bir ey kt ve do ru d zg n okuyam yordum ama sonunda bitirdim.

  Esrafurkanyigit
  Her kitaba ba lad mda bu kitap s k c d r ayn eyler diyerek ba l yorum ama bu d nyadan kopmamak i in kitab yava yava okuyorum Okudu um en iyi k t adamlar bekir ok ok ba ka

  Zeynep Dilara
  Ya ama ok g zeldi be kraliceicinkitap.

  • [EPUB] Í Free Read ✓ Bekir : by Işıl'ca Işıl Parlakyıldız â
   147 Işıl'ca Işıl Parlakyıldız
  • thumbnail Title: [EPUB] Í Free Read ✓ Bekir : by Işıl'ca Işıl Parlakyıldız â
   Posted by:Işıl'ca Işıl Parlakyıldız
   Published :2020-02-17T20:47:11+00:00