BEST EPUB "✓ Legenda o Luni Levi" || DOWNLOAD (E-Book) ✓ #2020


 • Title: Legenda o Luni Levi
 • Author: Gordana Kuić
 • ISBN: 9788633133463
 • Page: 251
 • Format: Hardcover

 • Legenda o Luni Levi By Gordana Kuić U romanu Legenda o Luni Levi selim svoje junake iz Barselone, koju napu taju posljednjim brodom za istok 31 jula 1492 godine, u Istambul, u Otomansko carstvo, gdje su se ve ina sefardskih Jevreja nastanili po izgonu jer ih je sultan Bajazid II srda no primio i tim potezom obezbjedio srednji sloj trgovce, zanatlije, fabrikante, tampare koji mu je nedostajao u carstvuU romanu Legenda o Luni Levi selim svoje junake iz Barselone, koju napu taju posljednjim brodom za istok 31 jula 1492 godine, u Istambul, u Otomansko carstvo, gdje su se ve ina sefardskih Jevreja nastanili po izgonu jer ih je sultan Bajazid II srda no primio i tim potezom obezbjedio srednji sloj trgovce, zanatlije, fabrikante, tampare koji mu je nedostajao u carstvu podjeljenom na vojsku, raju i vladaju e Osmanlije Poslije brojnih neslu enih obrta i peripetija, glavna junakinja Luna i njen izabranik, Marko Orlovi , alias Orlu pa a, be e u Dubrova ku republiku, podru je fleksibilnih nazora okrenuto licem prema zapadnom hri anstvu, a nali jem prema islamskom istoku.
  Gordana Kuić
  Gordana Kui je ro ena u Beogradu 1942 godine Zavr ila je Engleski jezik i knji evnost na Filolo kom fakultetu Beogradskog univerziteta i Hunter College u u Njujorku Radila je kao savetnik za engleski jezik u Ameri koj ambasadi u Beogradu, kao konsultant u AYUSA International u Beogradu, i kao administrator za engleski jezik u isto noj Evropi i za humanitarnu pomo biv im jugoslovenskim republikama u Sorosovoj fondaciji u Njujorku ivi i radi u Beogradu i Njujorku.Objavila je osam romana i 50 pripovedaka.Snimljena TV serija trinaest epizoda po romanu Cvat lipe na Balkanu.Producenti RTS, Re ija Ivan Stefanovi Snimljena TV serija po romanu Miris ki e na Balkanu.Producenti RTS i Cinema Design, Re ija Ljubi a Samard i Snimljen film po romanu Miris ki e na Balkanu.Napisan je i scenario za film Smiraj dana na Balkanu.U dramatizaciji Neboj e Rom evi a napisana je drama Miris Ki e na Balkanu Premijerno je izvedena u Beogradu 12 aprila 2009 u Madlenijanumu Dva puta mese no je izvo ena pred prepunom salom tri godine Miris Ki e na Balkanu balet o Riki premijerno je izveden u Sarajevu 1992 a u Beogradu iste godine na BEMUS u Po ela sam sa pisanjem ili pisanim pri anjem, ni sama ne shvataju i ta ja to zapravo radim, tokom ranih osamdesetih godina pro log veka, ne da bih postala pisac, ve sa eljom da ovekove im ivot pet izuzetnih ena, sestara Salom, moje majke Blanke i mojih tetaka, Laure, Nine, Klare i Rifke a dogodilo se da sam preko njih u mojoj prvoj trilogiji ispri ala pri u o sefardskim Jevrejima Sarajeva, Bosne, pa i Balkana u trajanju od jednog veka Gordana Kui je dobitnica brojnih priznanja.

  Legenda o Luni Levi By Gordana Kuić

  Commentaires:

  Ismar
  Gordana Kui Legenda o Luni LeviKao moja zemlja, izdrobljena, ugnjetana, izbrisana,A svaki polutak razlomljen na slede a dva,Kao moja zemlja, mirisnih uma i maglovitih planina,Kao moja zemlja, i du a moja ne postoji vi e.Kao moja zemlja, otimam se kad pomislim,Da moje vi e moje nije i nikad biti ne e.Ali vrati u se iz sveta u ono to je ostalo,Da se ute im, da vazduh vla an udahnem,Da se raspupim, da se kao plod zreo raspuknem.Ako ne poginem od sablje, ako ne umrem od jada,Ako ne presvisnem od nem [...]

  Liliflaj
  Od svih Gordaninih knjiga ova mi se najvise dopala

  Anamarija Ivanović
  Nakon gorkog razo aranja u Duhove nad Balkanom, Gordana me opet odu evila, zavela i povela na putovanje koje zaista nikada ne zavr ava Ono ivi u na im mislima i do ivljajima jer Gordanine knjige su knjige koje nikad ne zaboravi , koje ti se javljaju u mirisu balkanske ki e, cvatu lipe u prolje e, i smiraju dana nad Beogradom i Dunavom Knjige koje te iznova i iznova vuku sebi A sad moram i Lunu pridodati toj listi Lik toliko silan i nje an, neustra iv i van svog vremena Za eta pod svjetlom Mjesec [...]

  Tea Jovanović

  • BEST EPUB "✓ Legenda o Luni Levi" || DOWNLOAD (E-Book) ✓
   251 Gordana Kuić
  • thumbnail Title: BEST EPUB "✓ Legenda o Luni Levi" || DOWNLOAD (E-Book) ✓
   Posted by:Gordana Kuić
   Published :2020-04-23T11:31:52+00:00